เพลง ครั้งหนึ่งในชีวิต - InFaMous
 
 
เนื้อเพลง ครั้งหนึ่งในชีวิต - InFaMous

Comment

Comment:

Tweet

น่ามีcodeแจก

#4 By boll (124.122.130.197) on 2009-04-04 14:20

ครั้งหนึ่งในชีวิต Infamous Drop To Eb น่าจะใช่นะ Dmay7 Asus2 ถึงรู้ว่ามันต้องเจ็บช้ำ Dmay7 Asus2 ถึงรู้ว่าต้อนสุดท้ายคือน้ำตา Dmay7 C#m7 จะย้อนทุกวันผ่านไปให้หวนมา Bm7 E ก็ยัง..จะรัก เธอเหมือนเก่า Dmay7 Asus2 ถึงรู้ว่าเราต้องจบกัน Dmay7 Asus2 ถึงรู้ว่าเธอกอดฉันแค่ชั่วคราว Dmay7 C#m7 ถึงรู้ว่าความผูกพันธ์ทำได้ยาก Bm7 E ก็ยัง..จะรัก เธอกว่าใคร Dmay7 C#m7 Bm7 E * คนอย่างฉัน สักครั้งในชีวิตหนึ่งได้รักเธอ สุดหัวใจ Dmay7 C#m7 Bm7 ความเจ็บช้ำ ไม่อาจจะลบความ งดงามอันมากมาย E ในช่วงเวลาที่ใจได้รักเธอ Dmay7 Asus2 ไม่รู้ว่าเธอจดจำไหม Dmay7 Asus2 แต่รู้ว่าฉันเก็บไว้เสมอมา Dmay7 C#m7 กี่ครั้งที่ภาพเหล่านั้นมันย้อนมา Bm7 E ก็ยัง..คิดถึง เธอกว่าใคร (ซ้ำ *) Bm7 C#m7 Bm7 ท่ามกลางสายลมของความเปลี่ยนแปลง C#m7 Bm7 แต่ภาพของเธอไม่เคยลบ C#m7 Dm7 E ยาวนานถึงเมื่อไหร่ ในใจฉันจำอยู่ว่าเคยมีเธอเป็นที่รัก

#3 By มัดหมี่ (202.143.147.226) on 2009-01-03 11:45

ถึงรู้ว่ามันต้องเจ็บช้ำถึงรู้ว่าต้อนสุดท้ายคือน้ำตาจะย้อนทุกวันผ่านไปให้หวนมาก็ยัง..จะรัก เธอเหมือนเก่า ถึงรู้ว่าเราต้องจบกันถึงรู้ว่าเธอกอดฉันแค่ชั่วคราวถึงรู้ว่าความผูกพันธ์ทำได้ยากก็ยัง..จะรัก เธอกว่าใคร * คนอย่างฉัน สักครั้งในชีวิตหนึ่งได้รักเธอ สุดหัวใจความเจ็บช้ำ ไม่อาจจะลบความ งดงามอันมากมายในช่วงเวลาที่ใจได้รักเธอ ไม่รู้ว่าเธอจดจำไหมแต่รู้ว่าฉันเก็บไว้เสมอมากี่ครั้งที่ภาพเหล่านั้นมันย้อนมาก็ยัง..คิดถึง เธอกว่าใคร ซ้ำ * ท่ามกลางสายลมของความเปลี่ยนแปลงแต่ภาพของเธอไม่เคยลบยาวนานถึงเมื่อไหร่ในใจฉันจำอยู่ว่าเคยมีเธอเป็นที่รัก ซ้ำ *

#2 By bell (202.143.147.226) on 2009-01-03 11:43

ชอบมาก..แบบว่าโดน....

#1 By ปอ (202.143.147.226) on 2009-01-03 09:48